« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - KhK - posuzování vlivů životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
389841202OIKHK
<br> nííííjíjíjjí _IjIIIIIIIIIIIIIIIIII
<br> iam-k :
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> dle rozdělovnlku
<br> VÁŠ DOPIS ZN; ZE DNE: 31032020 NAŠE ZNAČKA (o.j.): KUKHK-12001ízpr2020
<br> VYŘIZUJE: Ing.Věra Tomková ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství 1 oddělení EIA,IPPC a technické ochrany životního prostředí
<br> LINKA | MOBIL: 495 817 674 |" 737 999 877 E—MAIL: vtomkova©kr-kralovehradecky.cz DATUM: 0804.2020
<br> Počet listů: 2
<br> Počet příloh: lilistů: 0 Početsvazků:0 Sp.znak,sk.režim: 208,3,VMO
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100!2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX EIA) - informace o oznámení záměru „Nový Bydžov —- Stará Místo,V1114 — nové vedení 110 kV“ zařazeného \! kategorii II,bodu 85,přílohy č.1 zákona EIA
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále XXX XXXXXXX úřad),jako příslušný orgán ve smyslu ust.š 22 zákona EIA,vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,Vám tímto,podle 5 6 odst.7 zákona EIA,zasílá informaci o oznámení záměru „Nový Bydžov — Staré Místo,v1114 — nové vedení 110 kV“,zpracované podle přílohy č.3 k zákonu EIA,spolu s žádostí o vyjádření se a sděluje Vám,že tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle 5 7 zákona EIA <.>
<br> Ve smyslu ust.5 6 odst.8 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost,dotčeně orgány a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Královéhradeckěho kraje,Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové,ato do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky,tj.město Nový Bydžov,obce Sloupno,Stary Bydžov,Smidary,Vinary,Sběř,Volanice,Kozojedy,Češov,Slatiny,Nemyčeves,Jičíněves,Kostelec,Veliš,Star...

Načteno

edesky.cz/d/3780783


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz