« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Oznámení o konání 11. zasedání ZMO P2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_ZMO_28.04.2020.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
o konání 11.zasedání
<br> Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
ve volebním období 2018-2022
<br> dne 28.4.2020 ve 14:00 hodin
<br> ve velkém sále kulturního domu Šeříkovka,Šeříková ul.13,Plzeň
<br> __________________________________________________________________
<br>
Program:
<br>
1 Zahájení a schválení programu jednání Ing <.>
<br> Aschenbrenner
<br> 2 Volba návrhové komise Ing <.>
<br> Aschenbrenner
<br> 3
<br>
<br> 4
<br>
<br>
<br>
<br> 5
<br> 6
<br>
<br> 7
<br>
<br> 8
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 9
<br>
<br> 10
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 11
<br>
<br> 12
<br>
<br> Stanovení ověřovatelů zápisu
<br>
<br> Návrh znění nové OZV statutárního města Plzně č.X/2020,o
<br> místním poplatku za užívání veřejného prostranství a návrh
<br> OZV č.X/2020,o změně vyhlášky statutárního města Plzně č <.>
<br> 22/2004,o místním poplatku ze psů
<br> Poskytnutí účelového finančního daru
<br> Rozpočtové opatření č.3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 –
<br> Slovany roku 2020
<br> Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany
<br> za rok 2019
<br> Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 –
<br> Slovany roku 2019,k 1.1.2020,rozpočet účelových fondů na
<br> rok 2020,rozpočtové opatření č.4 rozpočtu schváleného MO
<br> Plzeň 2 – Slovany roku 2020,rozšíření plánu investic MO
<br> Plzeň 2 – Slovany na rok 2020
<br> Rozpočtové opatření č.5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 –
<br> Slovany roku 2020
<br> Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro
<br> jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 vyhlášeného Ministerstvem
<br> vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební úpravy a
<br> novostavba v areálu hasičské zbrojnice Plzeň – Koterov,část I <.>
<br> – Novostavba sociálního zázemí“
<br> Zasedání výborů ZMO P2 v mimořádné situaci a stanovení
<br> výše odměn
<br> Různé
<br>
<br>
<br> Materiály rozeslané členům ZMO P2 pro informaci:
<br>
<br>
<br> EAP/1
<br>
<br>
<br>
<br> EAP/6
<br> EAP/3
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3779814

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz