« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
POZVÁNKA
<br> na zasedání zastupitelstva obce,Nalžovieo
<br> ve čtvrtek 23.dubna 2020 od 19 hodin v budově ZŠ a MŠ Chlum
<br> I.Volha ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace obce ZŠ o MS XXXXXX a hospodářského výsfedka <.>
<br> X.Žádost o převeaeofhospodořskeho uýstedko ZŠ a MS XXXXX do rezervního fondu a soohfos s odpísovým pfáoem <.>
<br> 4.Žádost o udětem' výjimky z počtu dětí Moteřske shoty Chtum no 28 dětí pro prvof'a no 23 děti pro druhou třídu mateřské škoů: pro škoím'roh ZÚZWZÚZI <.>
<br> 5.Schválení účetm'zauerky obce za rok 261 9.Údkop pozemků part.o.926,3 o výměře 85 m2 a parc.č.9263? o výměře 5.ro2 v k.ú.Nofžow'te v fokotíte“ DV? oo' manžeta? Kuhřnovýeh <.>
<br> ?.Výsledek výběrového řízení kzokozee „Hříště pro děti ZŠ a MŠ fhtom'i podpis smtoosg: s doda votatom <.>
<br> & Rozpočtové opotřenfohce č.2 o č.B;“EÚEÚ <.>
<br> Informace starostky a diskuze <.>
<br> V“

Načteno

edesky.cz/d/3778120

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz