« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - SUPTel a.s. - Žádost - zvláštní užívání a uzavírka - Kyjevská, Rychtaříkova ul. - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_ul._Kyjevska.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 09.04.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/05997/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/06278/20 Vypraveno dne: 09.04.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci IV.třídy D2823 Kyjevská
<br> v Plzni
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby SUPTel a.s <.>,IČ 252 29 397,sídlem Hřbitovní
<br> 1322/15,312 00 Plzeň,Doubravka zastoupené na základě plné moci ze dne 08.01.2020
<br> Ing.Zbyňkem Valachem,datum narození 03.03.1965,bytem Koterovská 1577/26,140 00
<br> Praha 4,ze dne 01.04.2020,vydává z důvodu provádění stavebních prací – v pokládce
<br> metalického kabelu na místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci IV.třídy D2823
<br> Kyjevská v Plzni,od 27.04.2020 do 06.05.2020
<br>
<br> na místní komunikaci IV.třídy D2823 Kyjevská,v Plzni
<br> - vyblokování kolmých parkovacích stání v zálivech,v úseku mezi místní komunikací
IV.třídy D2824 Rychtaříkova a místní komunikací IV.třídy D2825 Francouzská
<br>
<br> v termínu od 27.04.2020 do 06.05.2020
<br>
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
<br> obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3772256

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz