« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Aukční vyhláška Vyvěšeno 24. března 2020, sňato 10. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška Vyvěšeno 24. března 2020, sňato 10. dubna 2020
|||llllllllllllllllllIllllllllllllllllůllllllIlllllllllllllIlll
<br> 630IBPV1'2020-BPVM Čj.: UZSVMIBPV1621I2020-BPVM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,neni—Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> !.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2.IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamaietkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 7.4.2020 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 9.4.2020 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Prostějov,Rejskova 28,796 01 Prostějov
<br> Kontaktní osobou je Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX,e—mail: marcela.ruzickova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových
<br> stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.<.> 2 písm.c) Aukčniho řádu,a to ve výši 2390.00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.601 5-4542362110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 6.4.2020.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vrátit.Takto...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz