« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 793 k.ú. Tochovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Tochovice 11,okres Příbram 262 81 Tel./FAX: 318 682 760
IČ: 00 24 34 18 GSM: 724 040 635
e-mail: obecni.urad@tochovice.cz epodatelna@tochovice.cz
ID schránky: 796bmcz
<br>
Obec Tochovice,okres Příbram 262 81
<br>
<br>
<br> Záměr prodeje obecního pozemku
<br>
<br> Obec Tochovice zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,záměr prodat část pozemku parc.č.793 (lokalita Podtochovice) o
výměře cca.95 m2,nacházející se v katastrálním území Tochovice,který je zapsán na listu vlastnictví
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram <.>
<br> Toto oznámení bude vyvěšeno na Úřední desce obce Tochovice po dobu nejméně 15 dní,bližší
informace podá Obecní úřad Tochovice <.>
<br>
<br>
<br>
Příloha: výřez z katastrální mapy
<br>
<br> Vyvěšeno: 23.3.2020 Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3764976


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz