« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Rozpočtové opatření č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2/2020
Ut:-ec Maltovrco IÉCI oozaz :?? RED-fl 1.5.14 oaooo
<br> Rozpoůtove zmonv &' důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření &.zrzozo
<br> zastupaelsanu předloženy ke schválení uprav-v rozpoctu
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy XXX XXX orpl org.? Původní Eměna Po změně Název oooo ):)-cz>: zn:-:>: XXXXK 12 cos zoooo 1T5 51o.oo 12 EBD nooo Bez paragrafu '''' _ Pr'úmviarkem 12 505 zoom tršštuÍu-J 12 can zlo.oo _ 'v'ír daje Par For org.! org-2 Původní Eměna Po změně Nin—v 6399 xxxx MŠ)-:X mooc-< ooo ooooo HE 5113.13) ETE 5113.00 Úctarnt flnantžni operace výdaje celkem coo 000.015 135 510.00 _ HE 510.00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření &.2
<br> 'v' „souladu 5 uatanovenim š 15 zákona CEEÚIEUGD Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.zmena objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: schváleno ataroethou dne: si.czzozo
<br> Zpracoval: XXXXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXD „ <.>

Načteno

edesky.cz/d/3763504


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz