« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Kalkulace cen pro vodné a stočné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace cen pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce Příjemce vodného a stočného: Svazek obcí Rokytno - Chvojenec (lČO 70962804)
<br> Za kalendářní rok: 2019,DPH 15.0 %
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Rokytno: Chvojeneí _ ____ __ _ Tabulka č.1 [ " 4____ _ ".<.>.__ il __ Náklad-xlpršvypooetoeníprovndneastočne _ ___ _ _ _ „— ___ _ Nákladové položky __ _ Voda gtná __ - _ __ _Vo_da 00033l" _ _ __ Řádek __ __ _lednL Skutečnost Kalkulace * _ Řozdl|_ —Sl£me_č:_r1_|£t_ _ Kalkulace __ __ 50200 jí.“ Máíerlál _ ___ mll Kc 0.000000_'_ _ 00000004 0000000 0066000 _ 0.040000'_ 0026000 1.1— -surová v_oda podzemnH povrchová __ _ _mll.)<0_.___0.000000 0000000 _ 00000030 __ 0000000 __ 0000000 _ 0000000 _1._2_ - pitná voda —převzqtáj000_a_00í voda před____aná_ __ __ _m______ll.Kč 0.000000_ _ 0.000000 __ EMOD 0000000 _.0 0000005 0000000: '1._3 _“_'_.— chemlkájie __ __ 0 _ mll.K_č.0.0000000 0000000 005_1000 _ 0_.0330001_0.023g; 1.4 - _o_stalnl maleňál mlI.Kč _ 0.000000_ __ 0 __000000_ _ 0000000 _ 0 005000 0.007000.—0 002000 " 'z“ ' š—nemie _ _ _ mu.—Kč.0.000000 0.000000 0 000000 0450300l _ 004_1000 0 017000 _23 - elektrická 5212751: _ _0 _ _____ ' 50.150 Ž 0 _0000002_ _ 0000000 0.000000 _ 0.434700Ý 0421300 0013400 '__2_2—' ífogtgtnl 5113501501070 3005 & kapalná) _ _ mil.Kč : 0 000000 4 0.000000 0000000 _ _0.024100 1 002_0500 0 003600.3.Mzdy _ _._ 011_1300: : 0_.000000 0 000_000 _ 0._000_000_ __ 0.j240300 0.237000 0003300-.5—1 __ - přímý ngy__ 111000 __ 0.0000004_ 0.0000—00 _ 0._000000 _0 240000' 0.2_250_00 0015300“ ' 3.2 -oslaml osobní náklacTy _ _ _ mil.Kč _ 0000000 ;_ _ 0000000 _ 0 _000000f“ _ 0000000 ___ 0012000 0 012000; '? ' cslat_nlp_rfmé náklady ' __ _l mll Kč 0000000 _ 0.000000 _ 0—000000 _1.806900: _ 1.127250 067_9050' ČH,-odp______l__sy " “ f_' ___— l_mll.K_0___ 0000000 _ _000000_0Í _ 0000000 __ 0570000L 0551000 0019000.411? ' 4- MLaslmlngnm maelku' __ „_ __ mil.Kč _ 0___.000000 _ 0000000 0000...

Načteno

edesky.cz/d/3763216

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz