« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - vrchní referent/rada v oddělení nákupu a majetku úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - vrchní referent/rada v oddělení nákupu a majetku úřadu
Volné místo - vrchní referent/rada v oddělení nákupu a majetku úřadu,MŠMT ČRČ.j.: MSMT-14753/2020-3    
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchní referent/rada v oddělení nákupu a majetku úřadu v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy
Datum: 7.dubna 2020
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada v oddělení nákupu a majetku úřadu v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0001095S v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády 1/2019 Sb <.>,o oborech státní služby:
4 – Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace <.>
Místem výkonu služby je Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou [1].Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.července 2020 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
Vedení osobních karet,vystavování Dohod o hmotné odpovědnosti <.>
Vydávání majetku zaměstnancům <.>
Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 29.dubna 2020 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5,118 12 Praha 1,nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu ( posta@msmt
cz ) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt) <.>
Obálka,resp.datová zpráva,obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové ří...

Načteno

edesky.cz/d/3762814

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz