« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení z jednání Rady ze dne 30.3.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 30.3.2020
<br> Usnesení č.71/2020
<br> Rada města s e h V a l u j e Smlouvu o dílo od firmy ČEVAK a.s <.>,Severní 8/2264,370 10 České Budějovice,na obnovu tlakového flltru na úpravně vody v Bavorově.Cena včetně DPH 505.538,-- Kč.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.72/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou na obnovu technologie úpravny vody firmu VAK projekt s.r.o <.>,B.Němcové 12,370 11 České Budějovice,XXXX XXX DPH XXX.XXX,-- Kč.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.73/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Příkazní smlouvu pana lng.XXXXXXXXX XXXXXXX,Nišovice XX,XXX XX Volyně,předmětem smlouvy je Vykonání a zařízení investorsko — inženýrské činnosti na stavbu : „Základní technická vybavenost v městě Bavorov — 1.etapa“.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.74/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 0 m i prodej pozemku p.č.st.548,jehož součástí je jiná stavba,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 531 m2,zapsán na LV č.1 pro obec a k.ú.Bavorov (kotelna u paneláků) a předkládá zastupitelstvu s tím,že doporučuje k odprodeji.Rada města s c h V a l u j e zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.st.548,jehož součástí je jiná stavba,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 531 m2,zapsán na LV č.1 pro obec a k;ú.Bavorov.Záměr bude zveřejněn jak na fyzické,tak elektronické desce MěÚ.Zastupitelstvu města doporučuje k odprodeji <.>
<br> Usneseníč.75/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 o m í žádost paní ****,bytem ****,která žádá o odprodej pozemkuč.parc 966/10,k.ú.Čichtice,výměra pozemku 29 m2 <.>
<br> Rada města s c h V a l u j e zveřejnění záměru prodeje pozemku č.parc.966/10,k.ú.Čichtice,výměia pozemku 29 m2.Záměr bude zveřejněn jak na fyzické,tak elektronické desce MěÚ
<br> Usnesení č.76/2020
<br> Rada města V y z ý V á zájemce zbývajících pozemků,pana ****,bytem ****,pana ****,bytem ****,pana ****,bytem **** a firmu SKOTCHEBA,s.r....
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 30.3.2020
<br> Usnesení č.71/2020
<br> Rada města s e h V a l u j e Smlouvu o dílo od firmy ČEVAK a.s <.>,Severní 8/2264,370 10 České Budějovice,na obnovu tlakového flltru na úpravně vody v Bavorově.Cena včetně DPH 505.538,-- Kč.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.72/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou na obnovu technologie úpravny vody firmu VAK projekt s.r.o <.>,B.Němcové 12,370 11 České Budějovice,XXXX XXX DPH XXX.XXX,-- Kč.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.73/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Příkazní smlouvu pana lng.XXXXXXXXX XXXXXXX,Nišovice XX,XXX XX Volyně,předmětem smlouvy je Vykonání a zařízení investorsko — inženýrské činnosti na stavbu : „Základní technická vybavenost v městě Bavorov — 1.etapa“.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.74/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 0 m i prodej pozemku p.č.st.548,jehož součástí je jiná stavba,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 531 m2,zapsán na LV č.1 pro obec a k.ú.Bavorov (kotelna u paneláků) a předkládá zastupitelstvu s tím,že doporučuje k odprodeji.Rada města s c h V a l u j e zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.st.548,jehož součástí je jiná stavba,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 531 m2,zapsán na LV č.1 pro obec a k;ú.Bavorov.Záměr bude zveřejněn jak na fyzické,tak elektronické desce MěÚ.Zastupitelstvu města doporučuje k odprodeji <.>
<br> Usneseníč.75/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 o m í žádost paní ****,bytem ****,která žádá o odprodej pozemkuč.parc 966/10,k.ú.Čichtice,výměra pozemku 29 m2 <.>
<br> Rada města s c h V a l u j e zveřejnění záměru prodeje pozemku č.parc.966/10,k.ú.Čichtice,výměia pozemku 29 m2.Záměr bude zveřejněn jak na fyzické,tak elektronické desce MěÚ
<br> Usnesení č.76/2020
<br> Rada města V y z ý V á zájemce zbývajících pozemků,pana ****,bytem ****,pana ****,bytem ****,pana ****,bytem **** a firmu SKOTCHEBA,s.r....

Načteno

edesky.cz/d/3762553

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz