« Najít podobné dokumenty

Královéhradecký kraj - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: vedoucí oddělení krajský živnostenský úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: vedoucí oddělení krajský živnostenský úřad
1
<br> Královéhradecký kraj
Krajský úřad
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitelka krajského úřadu
<br> vyhlašuje dle § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> výběrové řízení č.14/2020 (VR_14_20)
na obsazení pracovního místa
<br> druh práce: vedoucí oddělení krajský živnostenský úřad (odbor správní a KŽÚ)
platové zařazení: 12.platová třída1
<br> pracovní poměr: na dobu neurčitou
termín nástupu: 01.05.2020,popř.dle dohody
místo výkonu práce: Hradec Králové
<br> Předpoklady:
 Dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
 pro vedoucího úředníka se dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,dále vyžaduje
splnění dalších předpokladů stanovených zákonem č.451/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů a čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č.451/1991 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů
<br> Požadované vzdělání:
 Vysokoškolské v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu
<br> Charakteristika vykonávané práce:
 řízení,kontrola a hodnocení činnosti zaměstnanců zařazených do oddělení
 zajištění výkonu státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č.570/1991 Sb.o živnostenských
<br> úřadech,zákonem č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání,zákonem č.40/1995 Sb <.>,o
regulaci reklamy a zákonem č.526/1990 Sb <.>,o cenách
<br>  výkon koordinační,kontrolní a metodické činnosti vůči obecním živnostenským úřadům
 přezkoumávání rozhodnutí obecních živnostenských úřadů
 výkon dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy
 provádění cenové kontroly a ukládání sankcí za porušení zákona o cenách
<br> Uvítáme:
<br> 1 Nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
pozdějších předpisů <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3761689

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Královéhradecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz