« Najít podobné dokumenty

Obec Kunovice - Usnesení vlády ze dne 6.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády ze dne 6.4.2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 56 Rozeslána dne 6.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 150.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 151.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 152.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 153.Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření
<br>
<br> 150
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 6.dubna 2020 č.387
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
a § 6 odst.2 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda za předpokladu prodloužení trvání nouzového stavu
<br> I.nařizuje s účinností ode dne 14.dubna 2020 od 00:00 hod.po dobu trvání nouzového stavu
<br> 1.zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince,to neplatí:
<br> a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České
republiky,rodinné příslušníky – manžele a nezletilé děti – občanů Evropské unie a občanů České
republiky,kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky <,>
<br> b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii,kteří tranzitují přes Českou
republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd
a repatriace) <,>
<br> c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky <,>
<br> d) pro přeshraničn...

Načteno

edesky.cz/d/3760292

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz