« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Nařízení Kraje Vysočina - období déle trvajícího nadměrného sucha 6.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Kraje Vysočina - období déle trvajícího nadměrného sucha 6.4.2020
tel.: 564 602 140,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu MUDr.J iř í Běhounek hejtman Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika Číslo jednací: KUJI 34957/2020 V Jihlavě dne: 6.dubna 2020 OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6.4.2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha Na základě ustanovení čl.4 odst.1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12.července 2016 č.10/2016,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6.4.2020 do odvolání.Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl.4 odst.2 a 3 nařízení kraje.Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.MUDr.XXXX XXXXXXXX hejtman Kraje Vysočina v.r.------------------- Pozn.: v souladu s ustanovením čl.4 odst.2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno: - rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),- používání pyrotechnických výrobků,- používání jiných zdrojů zapálení (např.létající přání,lampióny,pochodně),- jízda parní lokomotivy,pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel,která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).Číslo stránky 2 Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl.2 odst.2,kterými jsou: - lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,- plochy zeměděl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz