« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Rozpočtové opatření 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené RO 2-2020.pdf (416.54 kB)
Obec Tochovice KEO-W 1.11.341 / Uc06xp
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 3.3.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.2
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX X XXX,000000 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1) 6 793,00
<br> 0,00 6 793,00 6 793,00celkem:0000Paragraf *
<br> Změny za paragraf celkem 0,00 6 793,00 6 793,00
<br> PŘÍJMY celkem 12 660 700,00 6 793,00 12 667 493,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XX XXX,000000 2310 000 Nákup ostatních služeb-vodovody 2) 150 740,00
<br> 000000000 5362 0,00 24 260,000000 2310 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3) 24 260,00
<br> 175 000,00 0,00 175 000,00celkem:2310Paragraf Pitná voda *
000000000 6121 430 000,00 -100 000,001701 2321 000 Budovy,XXXX a stavby X) XXX XXX,XX
<br> XXXXXXXXX 6122 450 000,00 100 000,000000 2321 000 Stroje,přístroje a zařízení 5) 550 000,00
<br> 880 000,00 0,00 880 000,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
000000000 5139 0,00 50 000,000000 5213 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 6) 50 000,00
<br> 0,00 50 000,00 50 000,00celkem:5213Paragraf Krizová opatření *
<br> Změny za paragraf celkem 1 055 000,00 50 000,00 1 105 000,00
<br> VÝDAJE celkem 11 868 020,00 50 000,00 11 918 020,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX -XXX XXX,XX XX XXX,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec7) -639 473,00
<br> -682 680,00 43 207,00 -639 473,00celkem:0000Paragraf *
<br> Změny za paragraf celkem -682 680,00 43 207,00 -639 473,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem -792 680,00 43 207,00 -749 473,00
<br> Na straně příjmů navyšujeme položku - 4122 - o 6 793,00 Kč.Jedná se o dotaci na lesní
<br> hospodářství z rozpočtu Středočeského kraje <.>
<br> Na straně výdajů navyšujeme § 5213 ...

Načteno

edesky.cz/d/3758389


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz