« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - POHL cz, a.s. - Žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace - ul. Sladová - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_ul._Sladova.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 07.04.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/05701/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/06165/20 Vypraveno dne: 07.04.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C3044 Sladová
<br> v Plzni
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby POHL cz,a.s <.>,IČ 256 06 468,sídlo Nádražní
<br> 25,252 63 Roztoky zastoupené na základě plné moci panem Lukášem Trávníčkem,datum
<br> narození 16.09.1984,bytem Havlovice 104,344 01 Domažlice,ze dne 26.03.2020,vydává
<br> z důvodu provádění stavebních prací – ve výstavbě kanalizačního řadu na místní komunikaci <,>
<br> toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci III.třídy C3044
<br> Sladová v Plzni,od 15.04.2020 do 20.05.2020
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C3044 Sladová,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání po pravé straně v úseku od ulice Koterovská (první
odbočka Sladové ulice ve směru z centra) k místní komunikaci IV.třídy D3010
<br> Brojova
<br> - vyblokování parkujících vozidel po levé straně v úseku od ulice Koterovská (oba
úseky komunikace) k místní komunikaci III.třídy C3045 Sladová
<br>
<br> v termínu od 15.04.2020 do 20.05.2020
<br>
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí ...

Načteno

edesky.cz/d/3757552

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz