« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Petr Bečvář zast. SAFEROAD Czech republic s.r.o. - Žádost - ZU a uzavírka - Kyjevská ul. - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_ul._Kyjevska_59.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 06.04.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/05636/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/06117/20 Vypraveno dne: 06.04.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C2708 Kyjevská
<br> v Plzni
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu fyzické osoby Petra Bečváře,datum narození 05.06.1975 <,>
<br> bytem Kyjevská 59,326 00 Plzeň zastoupené na základě plné moci ze dne 23.03.2020
<br> právnickou osobou SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČ 252 29 761,se sídlem Plzeňská
<br> 666,330 21 Líně a dále zastoupené fyzickou osobou Václavem Baslem,datum narození
<br> 16.09.1982,bytem Sedlec 101,332 02 Starý Plzenec,ze dne 25.03.2020,vydává z důvodu
<br> provádění stavebních prací na místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C2708 Kyjevská,v Plzni
<br> - vyhrazení parkovacích míst,v úseku od objektu číslo orientační 59 až k ulici Částkova
<br>
v termínu: 24.04.2020 od 6.00 hodin do 14.00 hodin
<br> z důvodu umístění jeřábu <.>
<br>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
<br> obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení <.>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3757551

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz