« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné-opatření-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách 6.4.
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha,dne 6.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX019TNFV*
MZDRX019TNFV
<br>
<br>
<br> Příloha 1
<br> usnesení vlády
<br> ze dne 6.4.2020
<br>
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br>
<br> I <.>
<br>
1.Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou
<br> těchto prodejen,popř.provozoven:
 potravin <,>
 pohonných hmot <,>
 paliv <,>
 hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
 lékárny,výdejny a prodejny zdravotnických prostředků <,>
 malých domácích zvířat <,>
 krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
 brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
 novin a časopisů <,>
 tabákových výrobků <,>
 služeb prádelen a čistíren <,>
 opravy silničních vozidel,pokud v provozovně není současně více než 30 osob <,>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 4
<br>
<br>  odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích <,>
 prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
 provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany <,>
 prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
 pokladní prodej jízdenek <,>
 lázeňská zařízení,pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba
<br> hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění <,>
 provozování pohřební služby <,>
 květinářství <,>
 provádění staveb a jejich odstraňování,projektovou činnost ve výstavbě <,>
<br> geologické práce,zeměměřičs...
Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-6.4.
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha,dne 6.4.2020
<br> Č.j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN
<br> *MZDRX019TNGQ*
MZDRX019TNGQ
<br> Příloha 2
<br> usnesení vlády
<br> ze dne 6.4.2020
<br>
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
1.Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
<br> a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti <,>
<br> b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup
potravin,léků a zdravotnických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky
a jiného drogistického zboží,krmiv a dalších potřeb pro zvířata),včetně potřeb
příbuzných a osob blízkých,zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata <,>
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,doplnění pohonných
hmot,odkládání odpadu <,>
<br> d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou
osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,a zařízení veterinární péče <,>
<br> f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých <,>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 4
<br>
<br> g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
<br> 1.bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
<br> 2.ochrany zdra...

Načteno

edesky.cz/d/3755784


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz