« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Uzavírka silnice II-474 Hnojník-Třanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
SEKNE
<br> SEKNE spol.s ro Hamerská 12.772 00 Olomouc tel.*fax.: 585 1311 867,585 315 744
<br> OBCE — dle rozdělovníku
<br> Váš dopis ze dne/značka Naše značka Vyřizuje V Ostravě dne SEKNE Trnková/606730195 8.7.2019
<br> Věc: Žádost o vyjádření
<br> V zastoupení firmy STRABAG as <.>,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5 Vás žádáme o vyjádření k vedení objízdné trasy při uzavírce sil.ll/474 mezi obcemi Třanovice a Hnojník dle přiložených náčrtů <.>
<br> Dopravní značení bude vyhovovat ČSN EN 12899 - 1 a bude v souladu s TP66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích) <,>
<br> Odůvodnění: realizace akce „Oprava silnice lI/474 Třanovice - Hnojník“
<br> Termín: 22.07.2019 — 29.09.2019 Etapa 0 30.07.2019 — 23.08.2019 Etapa 1 24.08.2019 — 25.08.2019 Etapa 2 26.08.2019 — 29.08.2019 Etapa 3
<br> Místo uzavírky: Etapa 0: částečná uzavírka sil.lí/474 — v úseku od mostu s D48 (Třanovice) po křižovatku se sil.|/68 Hnojník,schéma do 50 rn
<br> Etapa 1: úplná uzavírka sil."1474 (mimo dopravní obsluhu)— v úseku od mostu s D48 (Třanovice) po křižovatku s MK u zámku vobci Hnojník + úplná uzavírka sil.ll/474 (včetně BUS) v místě propustku.V úplně uzavírce (mimo dopravni obsluhu) bude provoz uvnitř stavby řízen SSZ.Etapa 2: úplná uzavírka sil.ll/474 (vč.BUS) (pokládka)— vúseku od křižovatky se sil.I/68 (Hnojník) po křižovatku s MK včetně (Hnojník — zastávka u Mlýna),pozn.: bude zajištěn průjezd dopravni obsluze do Hnojníku od Třanovíc
<br> Etapa 3: úplná uzavírka sil.ll/474 (vč.BUS) (pokládka) — v úseku od mostu s D48 (Třanovice) po křižovatku s MK (Hnojník — zastávka u Mlýna)
<br> Objízdná trasa: Etapa 0: po volně části vozovky Etapa 1: po sil.ll/474,l/68,Hnojník,|l/4762 Horní Tošanovice,ll/648 Třanovice,ll/474 a zpět Etapa 2: po sil.l/68 Hnojník,|||/4762 Horní Tošanovice,ll/648 Třanovice,l|/474 a zpět Etapa 3: po sil.ll/474,l/68 Hnojník,Ill/4762 Horní Tošanovice,Il/648 Třanovice,ll/474 a zpět
<br> Odpovědná osoba: XXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX STRABAG a.s <.>,Na ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz