« Najít podobné dokumenty

Obec Přísnotice - Zápis dětí do ZŠ Přísnotice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přísnotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis dětí do ZŠ Přísnotice
Základní škola a mateřská škola Přísnotice <,>
příspěvková organizace,okres Brno-venkov
<br> Za Kostelem 2,664 63 Přísnotice
www.skola-prisnotice.cz
<br> Email: reditelna@skolaprisnotice.cz
Tel: 736 765 116
<br> IČO: 75001527
<br>
<br>
<br>
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21
<br> Do 1.ročníku základního vzdělávání se hlásí děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 <.>
<br> Přijímání žáků k základnímu vzdělávání se řídí zákonem č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
<br> zákon) ve znění zákona č.178/2016 Sb.a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <.>
<br> Děti,kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky,se přihlásí znovu.Dle doporučení MŠMT nebude v letošním roce probíhat zápis za
<br> přítomnosti dětí.Abychom předešli zbytečnému setkávání se,je možné doručit do školy veškeré dokumenty ve formě originálu,a to datovou schránkou <,>
<br> mailem - podepsané elektronickým podpisem nebo poštou v termínu 1.– 30.4.2020 <.>
<br> 1.Jestliže je dítě je v současné době přijato do MŠ Přísnotice <,>
<br> zákonný zástupce doručí do školy žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,zápisový list,souhlas se zpracováním osobních údajů,vše vlastnoručně
<br> podepsané
<br>
<br> 2.Jestliže dítě není v současné době přijato do MŠ Přísnotice,ale má trvalé bydliště v Přísnoticích <,>
<br> zákonný zástupce dodá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,zápisový list,souhlas se zpracováním osobních údajů,vše vlastnoručně podepsané
<br> a dále obyčejnou kopii rodného listu dítěte
<br>
<br> 3.Jestliže dítě není přijato do MŠ Přísnotice a nemá trvalé bydliště v Přísnoticích <,>
<br> zákonný zástupce si domluví osobní schůzku,na kterou přinese žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,zápisový list,souhlas se zpracováním
<br> osobních údajů,vše vlastnoručně podepsané,dále rodný list dítěte,občanský průkaz zákonného zástupce
<br> Pokud bude zákonný zástupce žádat ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přísnotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz