« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Koloděje - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Koloděje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Praha 1.dubna 2020 Počet listů: 2
<br> Opatření obecné povahy
<br> Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle 5 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 72016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVlD-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br> prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Ceské republiky ze dne 15.března 2020 ve znění opatření
<br> obecné povahy vlády ze dne 16.března 2020 (dále jen opatření) do 24.dubna 2020 23:59 <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 24.dubna 2020 23:59 <.>
<br> Odůvodnění
<br> V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV—2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky.S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl.28 odst.1 Schengenského hraničního kodexu.Dne 12.března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření 0 dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č.j.MV-48168-1/OAM—2020,které bylo dne 13.března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č.j.MV—48168-2/OAM-2020.Vláda dne 15.března 2020 poslednějmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s š 11 odst.4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59.Dne 16.března 202...
Obsah vyvěšení
Praha 1.dubna 2020 Počet listů: 2
<br> Opatření obecné povahy
<br> Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle 5 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 72016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVlD-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br> prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Ceské republiky ze dne 15.března 2020 ve znění opatření
<br> obecné povahy vlády ze dne 16.března 2020 (dále jen opatření) do 24.dubna 2020 23:59 <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 24.dubna 2020 23:59 <.>
<br> Odůvodnění
<br> V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV—2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky.S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl.28 odst.1 Schengenského hraničního kodexu.Dne 12.března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření 0 dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č.j.MV-48168-1/OAM—2020,které bylo dne 13.března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č.j.MV—48168-2/OAM-2020.Vláda dne 15.března 2020 poslednějmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s š 11 odst.4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59.Dne 16.března 202...

Načteno

edesky.cz/d/3743035

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Koloděje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz