« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Jak nakládat s odpady – koronavirus

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Leták MŽP_nakladani_s_odpady_koronavirus_31.3.20
Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
s Domácnosti s nenakaženými
<br> osobami bez nařízených
karanténních opatření:
<br> • Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle <.>
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů) <.>
• Směsný komunální odpad odkládejte do XXXXXXX
<br> kontejnerů (na místa k tomu určená) <.>
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respiráto-
<br> ry/rukavice) můžete po použití odkládat do směsné-
ho komunálního odpadu.Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu,který pevně zavážete <.>
<br> • Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontej-
nery.Chráníte tak zdraví „popelářů“ <.>
<br> • Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel <.>
<br> • Buďte ohleduplní <.>
<br> s Domácnosti s minimálně jeDnou
osobou v povinné nařízené
karanténě:
<br> • Odpady netřiďte <.>
• Veškerý odpad (včetně roušek,respirátorů,rukavic
<br> a kapesníků) od osob v karanténě,u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19,ukládejte do
plastového pytle na odpady <.>
<br> • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm.Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezin-
fekčním prostředkem <.>
<br> • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu,je nutné
takové obaly zdvojit.Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte <.>
<br> • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním pro-
středkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad <.>
<br> • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu <.>
Chráníte tak zdraví „popelářů” <.>
<br> • Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel <.>
<br> • Buďte ohleduplní <.>
<br> Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr,s jeho odnosem či
<br> odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného ...

Načteno

edesky.cz/d/3742723

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz