« Najít podobné dokumenty

Obec Kunovice - Usnesení vlády ze dne 31.3.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády ze dne 31.3.2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 52 Rozeslána dne 31.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 143.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 143
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 31.března 2020 č.352
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> zakazuje s účinností ode dne 2.dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení,kterým obec
vymezuje oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.143 / 2020Strana 1178 Částka 52
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Částka 52 Strana 1179
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Strana 1180 Částka 52
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Částka 52 Strana 1181
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Strana 1182 Částka 52
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Částka 52 Strana 1183
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020
<br> Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra,p.o <.>,Bartůňkova 4,pošt.schr.10,149 01 Praha 415,telefon: 272 927 011,fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra,nám.Hrdinů 1634/3,pošt.schr.155/SB,140 21 Praha 4,telefon: 974 817 289,fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného,změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s.r.o <.>,U Póny 3061,690 02 Břeclav,tel...

Načteno

edesky.cz/d/3737457

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz