« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha bez názvu_ 00033
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br>
<br> Praha 30.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN
<br> *MZDRX019POXM*
MZDRX019POXM
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 1.dubna 2020 od 6:00 hod.do dne 11.dubna 2020 do 6:00 hod.se
všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje <,>
aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající
z nouzového stavu,vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12.března 2020 č.194 <,>
pod č.69/2020 Sb <.>,spočívající v:
<br> 1.omezení práce,státní služby,zejména na ty agendy,jejichž výkon musí být
<br> bezpodmínečně kontinuálně zajišťován,a to zejména k zajištění chodu veřejné
správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády
České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se
vykonávají v rozsahu,který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví
státních zaměstnanců,zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen
„zaměstnanci“) <,>
<br> 2.omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli <,>
s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen
„klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede
zejména takto:
<br> a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend,které nespadají
pod vymezení podle bodu 1 <.>,pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně
zdraví zaměstnanců <,>
<br> b) nahrazením osobního kontaktu písemným,elek...
Příloha bez názvu_ 00030
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 3
<br> Praha 30.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX019PMLO*
MZDRX019PMLO
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> 1.S účinností ode dne 1.dubna 2020 od 6:00 hod.do dne 11.dubna 2020 do 6:00
hod.se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou
těchto prodejen:
 potravin <,>
 pohonných hmot <,>
 paliv <,>
 hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
 lékárny,výdejny a prodejny zdravotnických prostředků <,>
 malých domácích zvířat <,>
 krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
 brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
 novin a časopisů <,>
 tabákových výrobků <,>
 služeb prádelen a čistíren <,>
 opravy silničních vozidel,pokud v provozovně není současně více než 30 osob <,>
 odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích <,>
 prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
 provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany <,>
 prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
 pokladní prodej jízdenek <,>
 lázeňská zařízení,pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba
<br> hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění <,>
 provozování pohřební služby <,>
 květinářství <,>
 provádění staveb a jejich odstraňování,projektovou činnost ve výstavbě <,>
<br> geologické práce,zeměměřičství,testování,měření a analýzu ve stavebnictví <,>
 prodej t...
Příloha bez názvu_ 00027
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 30.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019PJ77*
MZDRX019PJ77
<br>
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> Všem osobám se s účinností od 31.března 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště,bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor <,>
rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,a to s výjimkou:
 dětí do dvou let věku a
 řidičů motorových vozidel,jsou-li XXXX v uzavřeném vozidle <.>
<br>
II <.>
<br>
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-
2 v Evropě <.>
<br> Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky,stejně jako
na území většiny států světa,je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 <,>
které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11.března 2020 za pandemii <.>
<br> Od 1.března 2020,kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území
České republiky,došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28.března 2020) <.>
Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních
dnech přesahuje 200 (25.března – 291,26.března – 259,27.března – 373,28.března -
262) <.>
<br> Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíř...

Načteno

edesky.cz/d/3733998


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz