« Najít podobné dokumenty

Obec Kunovice - Usnesení vlády ze dne 30.3.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády ze dne 30.3.2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 51 Rozeslána dne 30.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 140.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 141.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 142.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 140
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 30.března 2020 č.332
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c),d) a § 6 odst.1
písm.c) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností od 30.března 2020
<br> I.zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm.k) krizového zákona,kteří
se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve
smyslu nařízení vlády č.432/2010 Sb <.>,o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,ve znění
nařízení vlády č.315/2014 Sb <.>,(dále jen „kritický zaměstnanec“),čerpání dovolené po dobu nouzového
stavu,s výjimkou osob,kterým byla nařízena karanténa;
<br> II.nařizuje všem kritickým zaměstnancům
<br> 1.zdržovat se v průběhu bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu,včetně doby přestávek
v práci na jídlo a oddech,výhradně na místech určených jejich zaměstnavatelem s výjimkou
<br> a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb <,>
<br> b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnu...

Načteno

edesky.cz/d/3732412

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz