« Najít podobné dokumenty

Město Moravská Třebová - opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 uzavírka III-3711v Moravské Třebové 09824-20.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR DOPRAVY
<br> nám.T.G.Masaryka č.o.29
571 01 Moravská Třebová
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> Č.JEDNACÍ:
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> PRACOVIŠTĚ:
<br> DATUM:
<br> MÍSTO:
<br> E.SPIS:
<br> žádost
<br> 30.3.2020
<br> MUMT 09824/2020/OD2
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> lkocum@mtrebova.cz
<br> Olomoucká 2,Mor.Třebová
<br> 30.3.2020
<br> Moravská Třebová
<br> S MUMT 09721/2020
<br>
<br>
<br>
<br> AVJ-Stavby s.r.o <.>
<br> Lanškrounská 404/36
<br> 568 02 Svitavy
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Moravská Třebová,odbor dopravy na základě žádosti firmy AVJ-Stavby s.r.o.<,>
<br> Lanškrounská 404/36,Svitavy,568 02,IČO: 031 99 339 podle ust.§ 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích),příslušný
<br> orgán státní správy ve věcech stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích - na silnici III/3711 v Moravské Třebové (částečná uzavírka) a na místních
<br> komunikacích v Moravské Třebové,ul.Horní a Piaristická (úplná uzavírka a objízdná trasa) <,>
<br> po písemném vyjádření příslušného orgánu policie tj.Policie ČR,Krajské ředitelství policie
<br> Pardubického kraje,Územní odbor Svitavy,dopravní inspektorát Svitavy,Purkyňova 2,568
<br> 14 Svitavy (dále XXX DI Svitavy) č.j.KRPE-XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne XX.března 2020 <,>
<br> opatřením obecné povahy dle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a dle §77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu
<br> (dále XXX XXXXX o silničním provozu) podle § XX odst.X písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/3711 v Moravské Třebové (částečná
<br> uzavírka) a na místních komunikacích v Moravské Třebo...

Načteno

edesky.cz/d/3731011

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz