« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Stanovisko NCR k nakládání s komunálními odpady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko NCR k nakládání s komunálními odpady
Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a
<br> odpadů k nakládání s komunálními odpady za současné
<br> epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 <,>
<br> které je způsobeno virem SARS-CoV-2 <.>
<br> Nakládání s odpady patří mezi nezbytné služby přímo navázané na činnost kritické
<br> infrastruktury.Funkčnost těchto služeb je nutné zabezpečit kontinuálně a ochrana pracovníků <,>
<br> kteří nakládání s odpady musí být pro všechny zúčastněné strany prioritou.Všechna
<br> doporučují uvedená v tomto stanovisku korespondují se současným stavem poznání
<br> přenosu a šíření onemocnění COVID-19,které je způsobeno virem SARS-CoV-2 <,>
<br> doporučení WHO i současného výskytu onemocnění v ČR k datu 19.3.2020 <.>
<br> Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně
<br> způsobu třídění odpadu <.>
<br> Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí,kteří nejsou infikováni
<br> nebo nejsou v karanténě,je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu
<br> pokud budou vloženy do plastového obalu,který bude následně vložen do dalšího
<br> plastového obalu a zavázán <.>
<br> Osoba v domácí karanténě s potvrzeným onemocněním COVID-19 i osoba neinfikovaná
<br> v domácí karanténě by měla být poučena v rámci karanténních opatřeních jak nakládat
<br> s odpadem <.>
<br> Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě,u kterých není
<br> prokázáno onemocnění COVID-19,by měl být uložen do plastového pytle na odpady <.>
<br> Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm.Po naplnění pytel (nejpozději však do
<br> 24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem.Jsou-li
<br> použity pytle z tenčího materiálu,je třeba takové obaly zdvojit.Plastový pytel by pak měl být
<br> vložen do druhého pytle a zavázán.Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním
<br> prostředkem a zavázaný pytel až poté XXX do běžného kontejneru na směsný komunální
...

Načteno

edesky.cz/d/3731001

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz