« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Pobyt osob na veřejných místech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pobyt osob na veřejných místech
Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo
<br> zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech
<br> nejvýše v počtu dvou osob
<br> Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření,kterým se
prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání
či obstarávání základních životních potřeb,jako je například nákup potravin.Současně se
nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na
nezbytně nutnou míru.Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu
dvou osob,s výjimkou členů domácnosti,výkonu povolání,podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti či účasti na pohřbu <.>
<br>
<br>
<br> Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech <,>
pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech.Současně je nutné zachovávat při kontaktu
s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry,pokud je to možné <.>
Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá
usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi <,>
s výjimkou nezbytných cest,tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu
onemocnění koronavirem <.>
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na
dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod.do 1.4.2020 do 6:00 hod <.>
<br> Celé znění mimořádného opatření naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-
opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemi-cr_18799_4135_1.html

Načteno

edesky.cz/d/3731000

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz