« Najít podobné dokumenty

Obec Zašovice - Usnesení o zastavení správního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o zastavení správního řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 111,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> Číslo jednací: KUJI 29093/2020
<br> Sp.zn.: OZPZ 626/2020
<br> Vyřizuje/telefon: Švíková/564 602 590
<br>
Usnesení
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje
<br> Vysočina“),jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust.§ 77a odst.5 písm.h) zákona
<br> č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v pozdějších zněních (dále též „zákon o ochraně
<br> přírody“) dle § 66 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,(dále též „správní řád“)
<br> zastavuje
<br> správní řízení ve věci žádosti účastníka řízení Zemědělské družstvo Okříšky,IČ: 00140015 <,>
Jihlavská 539,675 21 Okříšky
<br> o vydání výjimky
<br> ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle ust.§ 50 odst.2 a § 56 odst.2 písmeno b)
<br> zákona o ochraně přírody a to k usmrcování a zraňování zvláště chráněných živočichů z důvodu
<br> cílené povrchové aplikace přípravku Stutox II plošným rozhozem za účelem prevence
<br> a zmírnění závažných škod na úrodě způsobených hrabošem polním.Předpokládaný termín
<br> aplikace od 15.2.2020 do 30.4.2020 <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 29.1.2020
<br> žádost,kterou podala společnost Zemědělské družstvo Okříšky,IČ: 00140015,Jihlavská 539 <,>
<br> 675 21 Okříšky,o vydání výjimky ze základních podmínek ochrany dle § 56 zákona č.114/1992
<br> Sb <.>,o ochraně přírody (dále též „zákon o ochraně přírody“) ze zákazů u zvláště chráněných
<br> živočichů dle § 50 odst.2 zákona o ochraně přírody a to k usmrcování a zraňování zvláště
<br> chráněných živočichů z důvodu cílené povrchové aplikace přípravku Stutox II plošným rozhoze...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz