« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Elektronický jf" 5.3.2020
<br>.mí.-dt „Nihil-[ll] olll i!
<br> MINlSTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 26.března 2020 č.j.: MZDR 1336112020—1IMIN/KAN
<br> íiíílillllillilllill||lliliíílliiliiiliíllliliílillflll
<br> MZDRXO'! QNGQV
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle 569 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.25812000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV—Z toto mimořádné opatření:
<br> 1 <.>
<br> S účinností ode dne 27.března 2020 od 6:00 hod.do dne 1.dubna 2020 do 6:00 hod.se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou těchto prodejen a služeb:
<br> potravin <,>
<br> pohonných hmot <,>
<br> paliv <,>
<br> hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboži <,>
<br> lékárny,výdejny a prodejny zdravotnických prostředků <,>
<br> malých domácích zvířat <,>
<br> krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
<br> brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
<br> novin a časopisů <,>
<br> tabákových výrobků <,>
<br> služeb prádelen & čistíren <,>
<br> opravy silničních vozidel,pokud v provozovně není současně více než 30 osob,odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,provozovny umožňující vyzvednuti zboží a zásilky od třetí strany <,>
<br> prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
<br> pokladní prodej jízdenek <,>
<br> lázeňská zařízení,pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění <,>
<br> provozování pohřební služby <,>
<br> květinářství <,>
<br> provádění staveb a jejich odstraňování,projektovou čin...

Načteno

edesky.cz/d/3726066


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz