« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Schválený Střednědobý výhled na roky 2021 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2021 2022
7000,00 9095,00
<br> Třída 1 daňové příjmy 10600,00 10550,00
<br> Třída 2 nedaňové příjmy 1880,00 1900,00
<br> Třída 3 kapitálové příjmy 30,00 40,00
<br> Třída 4 přijaté dotace 115,00 120,00
<br> z toho: dotace na výkon státní správy 115,00 120,00
<br> 12625,00 12610,00
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 <.>
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci)
<br> OBEC TOCHOVICE,IČ: 00243418,Tochovice č.11,PSČ: 262 81
<br> SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
<br> ROZPOČTU OBCE TOCHOVICE
<br> předpoklad finančního vývoje na roky 2021,2022
<br> (v tis.Kč)
<br>
<br> Třída 5 běžné (neinvestiční) výdaje 7170,00 7345,00
<br> z toho: Lesní hospodářství 550,00 550,00
<br> Silnice 550,00 600,00
<br> Vnitřní obchod,restaurace,pošta 300,00 350,00
<br> Pitná voda 450,00 400,00
<br> Čistička odpadních vod 170,00 200,00
<br> Školství 650,00 660,00
<br> Kultura 550,00 500,00
<br> Sport 350,00 340,00
<br> Územní rozvoj 50,00 50,00
<br> Odpadové hospodářství 250,00 300,00
<br> Péče o veřejnou zeleň 550,00 600,00
<br> Sociální věci 90,00 95,00
<br> Požární ochrana 30,00 40,00
<br> Zastupitelstvo obce 1280,00 1300,00
<br> Státní správa 1000,00 1010,00
<br> Pojištění,platby daní SR 350,00 350,00
<br> Třída 6 kapitálové (investiční) výdaje 3250,00 1800,00
<br> z toho: územní plán 0,00 0,00
<br> Investice do ČOV 200,00 400,00
<br> Komunikace 500,00 800,00
<br> Podrejžský rybník 2000,00 0,00
<br> odpadové hospodářství 300,00 300,00
<br> ostatní - nedokončené projekty 250,00 300,00
<br>
<br> 10420,00 9145,00
<br> Příjmy z financování
<br> úvěry dlouhodobé - 8123 0,00 0,00
<br> Příjem z financování celkem 0,00 0,00
<br> splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 8124 110,00 110,00
<br> Výdaje z financování celkem 110,00 110,00
<br> 9095,00 12450,00
<br> Návrh vyvěšen: 11.12.2019
<br> Návrh sejmut: 30.12.2019
<br> Schváleno zastupitelstvem obce: 30.12.2019
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 30.12.2019
<br> Sejmuto z elektronické úřední desky: dnem schválen...

Načteno

edesky.cz/d/3725970

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz