« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Schválený Rozpočet na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: Schválený rozpočet na rok 2020.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 363.2 kB
zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> Obec Tochovice KEO-W 1.11.334 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020 30.12.2019
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 10 704 500,00
<br> 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.130 000,00
<br> 1037 XXXX XXXX Celospolečenské funkce lesů 450 000,00
<br> 2144 XXXX XXXX Ostatní služby 218 000,00
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 255 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 121 000,00
<br> 2411 XXXX XXXX Záležitosti pošt 200 000,00
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 50 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 50 000,00
<br> 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 3 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 110 000,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 50 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 170 000,00
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 120 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 2 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 12 654 500,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 4
<br> Obec Tochovice KEO-W 1.11.334 / Uc19r
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020 30.12.2019
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.40 000,00
<br> 1014 XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 37 000,00
<br> 1037 XXXX XXXX Celospolečenské funkce les...

Načteno

edesky.cz/d/3725969

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz