« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Rozpočtové opatření 10/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Obec Tochovice KEO-W 1.11.334 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.12.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.10
<br> Na straně příjmů navyšujeme příjmy ze sdílených daní a daň z nemovitosti.Dále obec obdržela od
<br> MZE dotaci na obnovu lesních porostů ve výši 23 640,00 Kč.O 16 000,00 Kč navyšujeme příjmy za
<br> svoz komunálního odpadu § 3722,o 10 351,00 Kč navyšujeme příjmy ze tříděného odpadu - 3725,o
<br> 3 000,00 Kč navyšujeme příjmy za služby - komunální rozvoj a o 20 000,00 Kč navyšujeme § 3392 -
<br> vstupné na divadelní představení - XXX za milión <.>
<br> Přesuny mezi závaznými ukazateli:
<br> z § 3392,položka 5175 přesouváme částku 3 700,00 Kč na § 4359,položka 5493 - účelové neinv <.>
<br> Transfery fyz.osobám - jde o příspěvek na obědy pro seniory <.>
<br> Celkem příjmy - 230 255,62 Kč
<br> Výdaje - 0,00 Kč
<br> Zpracoval: XXXXXXXXXX XXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.10
<br> Schváleno usnesením 5/2019 na zasedání dne 30.12.2019 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 11 991 369,25 180 904,62 12 172 273,87XXXX0000*
<br> XXXX 87 000,00 20 000,00 107 000,00XXXX3392 Zájmová činnost v kultuře *
<br> XXXX 20 000,00 3 000,00 23 000,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené *
<br> XXXX 170 000,00 16 000,00 186 000,00XXXX3722 Sběr a svoz komunálních odpadů *
<br> XXXX 120 000,00 10 351,00 130 351,00XXXX3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů *
<br> * PŘÍJMY - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
12 388 369,25 230 255,62 12 618 624,87
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úrov...

Načteno

edesky.cz/d/3725968


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz