« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Přebírání zásilek od kurýra

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přebírání zásilek od kurýra
ESATERO : zodpovédného pFijemcg,\ v mimoFédné situaci: Objednévejte skuteénéjen po‘i‘ehné zhoila svoje Eb] nfiwg kumulujle.\ Zboil’ platte pFedem.‘- ___ V pfl’padé karamény vyuiijte moinost doruéenl’ na libovolnou alternativni adresu,napf.{Jena rodiny,kkefi'vés zésobujl’.Vy’dejm’ mistajsou rizikové ~ docha’zi zde ke kumulaci Iidl'.Proto jsme Partelshopy doEasné uzaVFeli.Pokudjste v karanténé,informnjte 0 XXX kuryraJe§té pied pffiezdem,aby mohl postupovat s maximé‘ni obezfetnostl’.PFipravte se na pFijeti ba|fl

Načteno

edesky.cz/d/3724589

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz