« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Buzzin 70 WG (PDF, 738 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 738 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/4
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení
<br> na menšinová použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
<br> ve smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon“),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009,v platném znění
<br> („dále jen „nařízení ES“),v platném znění
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku Buzzin 70 WG (evid.č.5068-0)
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br> 1.Rozsah použití přípravku:
<br> 1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus <,>
<br> jiný účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn <.>
<br> k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení
<br> sklizně
<br> chřest plevele
<br> dvouděložné
<br> 0,75 kg/ha AT 1) preemergentně
<br> po sklizni,nejdříve
<br> 3.rokem po výsadbě
<br> 2) preemergentně
<br>
<br> cizrna beraní plevele 0,3 – 0,6 kg/ha AT 1) preemergentně
<br> v dubnu
<br> 2) preemergentně
<br> 6) semenné
<br> porosty
<br>
<br> AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní <.>
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 080371/2018/34237
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: anna.horakova@ukzuz.cz Označení: UKZ / buzzin 70 wg.pdf
<br> Telefon: +420 545 110 424
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 24.března 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
<br> Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> Dávka vody Způsob aplikace Max.počet aplikací v plodině
<br> chřest 200 – 600 l/ha postřik 1x za rok
<br> cizrn...

Načteno

edesky.cz/d/3723046

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz