« Najít podobné dokumenty

Obec Věž - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Herálec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Věž.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Herálec
Číslo jednací: Vyřizuje Datum
MHB_DOP/6663/2020/JTE XXXXXX XXXXXXXX XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> opatřením obecné povahy
<br>
Městský úřad Havlíčkův Brod,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o provozu na pozemních komunikacích"),na základě podnětu ze dne 11.3.2020 podané firmou VPK
Suchý s.r.o <.>,IČ: 27085201,se sídlem Komenského nám.12,281 44 Zásmuky,zastoupené na základě plné
moci firmou Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,IČ: 03893278,Potoční 259,Karlov,284 01 Kutná Hora,po
předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky,Krajského ředitelství policie
Kraje Vysočina,Územního odboru Havlíčkův Brod,Dopravního inspektorátu,vydaného pod č.j.KRPJ-
25109-21/ČJ-2017-161606 dne 25.2.2020,v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o
provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/348,III/3482,III/3487 a přilehlých místních
<br> komunikacích spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle přiložené grafické přílohy <.>
<br> Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení pro částečnou
<br> uzavírku silnice druhé třídy č.II/348 v km cca 5.203 – 5.791 v obci Herálec a u navržených tras
<br> objížďky pro částečnou uzavírku silnice č.II/348 <.>
<br> důvod: výstavba kanalizace podél silnice č.II/348 v obci Herálec
<br>
<br> platnost stanovení: od 1.4.2020 do 31.8.2020
<br>
<br> odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanovení:
<br> VPK Suchý s.r.o <.>,IČ: 27085201,se sídlem Komenského nám.12,281 44 Zásmuky,odpovědná osoba: pan
XXXXXX XXXXXXX,adresa dosažení: VPK Suchý s.r.o <.>,Komenského nám.12,281 44 Zásmuky,tel <.>
721 536 873; popř.Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,IČ: 03893278,se sídlem Potoční 259,Karlov,284 01
Kutná Hora,...

Načteno

edesky.cz/d/3721936

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Věž      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz