« Najít podobné dokumenty

Obec Dobev - ÚS Dobev - Oldřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5 Majetkoprávní vztahy - Dobev OL
IČ 25194771,tel.387 311 238,mobil 605 277 998
Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,Husova X,Č.Budějovice,XXX XX
Projektový atelier AD s.r.o <.>
<br> 1
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXXX XXXXXX,Budějovická XXXX,Budějovické Předměstí,XXXXX Písek
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,1188 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXXXXX XXXX,Lipová alej XXXX,Budějovické Předměstí,XXXXX Písek
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,1183 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXXXXXXX XXXXX,Severní XXX,Příbram I,XXXXX Příbram
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,1007 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXXXX XXX XXXX <.>,č.p.XXX,XXXXX Čížová
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,988 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXXXXXXXX XXXXX XXX <.>,Na Houpačkách XXXX,Budějovické Předměstí,XXXXX Písek
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,952 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: SJM XXXXXXXX XXXXXXXX XXX.a XXXXXXXXXXX XXXXX XXX <.>,Na Houpačkách XXXX,Buděj.Předměstí,39701 Písek
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,1444 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXX XXXXXXXX,XX.listopadu XXXX,Budějovické Předměstí,XXXXX Písek
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,1445 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: SJM XXXXXX XXXXX a Koukolová Václava,Topělec XX,XXXXX Čížová
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,1444 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXXXXXXXX XXXXXX,Dolní XXX,Hradiště,XXXXX Písek
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,1444 m2
<br> 10
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: SJM XXXXXX XXXXX a Koukolová Václava,Topělec XX,XXXXX Čížová
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,1983 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXX XXXXXX XXX <.>,Žlutá XXX,XXXXX Chrášťany
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,2378 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXX XXXXXX XXX <.>,Žlutá XXX,XXXXX Chrášťany
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,249 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXX XXXXXX XXX <.>,Žlutá XXX,XXXXX Chrášťany
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,322 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXXXXXX XXXXX XXXX <.>,U Potůčku XXX,Hradiště,XXXXX Písek
<br> DRUH POZEMKU A VÝMĚRA: Orná půda,970 m2
<br> VLASTNICKÉ PRÁVO: XXXXXX XXXXXX,Jablonské...
4 Dopravní a technická infrastruktura - Dobev OL
LEGENDA
<br> EL.KABELOVÉ VEDENÍ NN - NÁVRH
<br> VODOVOD - STAV
<br> VODOVOD - NÁVRH
<br> NAPOJOVACÍ MÍSTO - VODOVOD
<br> KANALIZACE JEDNOTNÁ - STAV
<br> NAPOJOVACÍ MÍSTO - ELEKTRODEŠŤOVÁ KANALIZACE - NÁVRH
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NÁVRH
<br> EL.KABELOVÉ VEDENÍ NN - STAV
<br> SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NÁVRH
<br> VYHRAZENÉ PARKOVACÍ MÍSTO
<br> PŘEDPOKLÁDANÉ POLOHY VJEZDŮ / VSTUPŮ
<br> MÍSTO PRO UKLÁDÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
<br> ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY
<br> NAVRŽENÁ PARCELACE - PLOCHY BYDLENÍ
<br> NAVRŽENÉ KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - VOZOVKA
<br> STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> NAVRŽENÉ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - CHODNÍKY
<br> OBČANSKÁ VYBAVENOST
<br> VJEZD NA POZEMEK
<br> PILÍŘ PRO PŘÍPOJKY ROZVODŮ
<br> POČET NAVRŽENÝCH PARCEL PRO RD57
<br> NAPOJOVACÍ MÍSTO - KANALIZACE
<br> IČ 25194771,tel.387 311 238,mobil 605 277 998
Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,Husova X,Č.Budějovice,XXX XX
Projektový atelier AD s.r.o <.>
<br> KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - STAV
<br> DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - NÁVRH
<br> RETENČNÍ NÁDRŽ - NÁVRH
<br> PĚŠÍ PROPOJENÍ
<br> HRANICE PLOCHY ÚZEMNÍ STUDIE DLE ÚPD
<br> ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
<br> NAVRŽENÝ VODOVOD DLE ZMĚNY Č.1 ÚP DOBEV
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - STAV / NÁVRH
<br> ETAPIZACE VÝSTAVBY DLE ÚP
<br> 1
<br> <,>
2
<br> 5
<br> <,>
5
<br> 2
<br> <,>
3
<br> 9
<br> <,>
0
<br> 7
<br> <,>
7
<br> 2
<br> <,>
3
<br> 5
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
0
<br> 5
<br> <,>
5
<br> 2
<br> <,>
2
<br> 1
<br> 3
<br> <,>
0
<br> 1
<br> <,>
2
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 2
<br> <,>
2
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 2
<br> <,>
3
<br> 8
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
2
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 2
<br> <,>
3
<br> 1
<br> 3
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 2
<br> <,>
0
<br> 2
<br> <,>
0
<br> 2
<br> <,>
0
<br> 2
<br> <,>
0
<br> 2
<br> <,>
0
<br> 2
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 8
<br> <,>
0
<br> 2
<br> <,>
3
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 2
<br> <,>
2
<br> 5
<br> <,>
5
<br> 1
<br> <,>
3
<br> 6
<br> <,>
8
<br> 2
<br> <,>
2
<br> 5
<br> <,>
2
<br> 5
<br> <,>
5
<br> 1
<br> <,>
2
<br> 1
<br> 4
<br> <,>
1
<br> 8
<br> <,>
0
<br> ...
3 Prostorová regulace - Dobev OL
3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
<br> 5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
<br> 0
<br> 6
<br> <,>
<br> 0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
<br> 5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 3
<,>
5
<br>...
2 Urbanistické řešení - Dobev OL
Na lesíku
<br> 24
<br> 42
<br> 54
<br> 36
<br> 2
<br> 16
<br> 6
<br> 21
<br> 25
<br> 32
<br> 44
<br> 50
<br> 55
<br> 7
<br> 17
<br> 37
<br> 39
<br> 5
<br> 3
<br> 13
<br> 4
<br> 11
<br> 20
<br> 18
<br> 30
<br> 14
<br> 41
<br> 31
<br> 26
<br> 34
<br> 45
<br> 29
<br> 33
<br> 43
<br> 52
<br> 51
<br> 38
<br> P
<br> O
<br> L
<br> N
<br> Í
<br> K
<br> O
<br> M
<br> U
<br> N
<br> I
K
<br> A
<br> C
<br> E
<br> P
<br> O
<br> L
<br> N
<br> Í
<br> K
<br> O
<br> M
<br> U
<br> N
<br> I
K
<br> A
<br> C
<br> E
<br> S
<br> T
<br> Á
<br> V
<br> A
<br> J
<br> Í
C
<br> Í
<br> M
<br> Í
S
<br> T
<br> N
<br> Í
<br> K
<br> O
<br> M
<br> U
<br> N
<br> I
K
<br> A
<br> C
<br> E
<br> M
<br> O
<br> Ž
<br> N
<br> O
<br> S
<br> T
<br>
D
<br> A
<br> L
<br> Š
<br> Í
H
<br> O
<br>
R
<br> O
<br> Z
<br> V
<br> O
<br> J
<br> E
<br> M
<br> O
<br> Ž
<br> N
<br> O
<br> S
<br> T
<br>
D
<br> A
<br> L
<br> Š
<br> Í
H
<br> O
<br>
R
<br> O
<br> Z
<br> V
<br> O
<br> J
<br> E
<br> S
<br> T
<br> Á
<br> V
<br> A
<br> J
<br> Í
<br> C
<br> Í
<br>
<br> M
<br> Í
<br> S
<br> T
<br> N
<br> Í
<br>
<br> K
<br> O
<br> M
<br> U
<br> N
<br> I
<br> K
<br> A
<br> C
<br> E
<br> 22
<br> 15
<br> 27
<br> 53
<br> 28
<br> 40
<br> 8
<br> 35
<br> 19
<br> 9
<br> 12
<br> 1
<br> 10
<br> 49
<br> 48
<br> 47
<br> 46
<br> 23
<br> 1646/69
<br> 1646/89
<br> 1646/15
<br> 1646/82
<br> 177
<br> 195
<br> 1667/3
<br> 1658/1
<br> 1646/81
<br> 216
<br> 256
<br> 17
07
<br> /1
<br> 1707/2
<br> 64
<br> 1644/7
<br> 1639
<br> 1646/9
<br> 1680/5
<br> 1646/39
<br> 179
<br> 1646/41
<br> 1680/6
<br> 1680/14
<br> 1646/61
<br> 1664
<br> 61
<br> 1635
<br> 1646/18
<br> 1646/65
<br> 111
<br> 1640/1
<br> 1646/1
<br> 1657
<br> 1646/68
<br> 16
46
<br> /6
3
<br> 1667/9
<br> 1678/4
<br> 190
<br> 16
46
<br> /6
4
<br> 1644/1
<br> 1646/7
<br> 1646/67
<br> 1646/28
<br> 1644/10
<br> 189
<br> 2028/2
<br> 198
<br> 1646/24
<br> 206
<br> 1646/79
<br> 16
67
<br> /8
<br> 1646/38
<br> 1706
<br> 1646/75
<br> 1680/17
<br> 150
<br> 1646/78
<br> 1646/59
<br> 1680/8
<br> 1644/12
<br...
ÚS Dobev - Oldřichov
Stránka 1 z 20
<br>
<br>
<br> PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br> Husova X,České Budějovice XXX XX,telefon 387 311 238,605 277 998
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ STUDIE DOBEV - OLDŘICHOV
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O VYUŽITÍ
<br> Název dokumentace ÚZEMNÍ STUDIE DOBEV - OLDŘICHOV
<br> Pořizovatel Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zastoupený starostou
<br> obce
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> Datum schválení využití
územní studie
<br>
<br> Podpis oprávněné úřední
osoby pořizovatele
<br> a otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Březen 2020 Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Stránka X z XX
<br>
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
<br> Název akce: ÚZEMNÍ STUDIE DOBEV - OLDŘICHOV
<br>
Místo stavby: Dobev - Oldřichov
Stupeň dokumentace: Územní studie (dále jen „ÚS“)
<br> Objednatel: Obec Dobev
<br> Dobev 16,397 01 Dobev
<br> Tel.: +420 189 407
<br> IČ: 00 249 629
<br>
<br> Zastoupený starostou obce: Ing.XXXX XXXXXX
<br>
Pořizovatel: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Kocínova XXXX,XXX XX Písek
<br> +420 606 082 991
<br> mirek.sladek@email.cz
<br> 123 27 166
<br>
<br>
Zhotovitel: Projektový ateliér AD s.r.o.<,>
<br> Husova 4,370 01 České Budějovice
IČ: 25 194 771
DIČ: CZ225194777
Datum zpracování: srpen 2019
Číslo zakázky: 8_2019
Odpovědný projektant: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
mob.XXX XXX XXX
atelierad@atelierad.cz <,>
<br> Architekt: Ing.arch.XXXXXXX XXXXX
Dopravní inženýr: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 3 z 20
<br>
<br> Obsah textové části
<br>
Obsah textové části.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/3721929

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz