« Najít podobné dokumenty

Obec Tachlovice - ROZHODNUTÍ o povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky silnice III/10120 v k.ú. Vysoký Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tachlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ o povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky silnice III/10120 v k.ú. Vysoký Újezd
Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br>
<br>
Adresa úřadu: Pracoviště: e-mail: posta@muberoun.cz
Husovo náměstí 68 Politických vězňů 20 IČ: 00233129
266 43 Beroun-Centrum 266 43 Beroun-Město www.mesto-beroun.cz
Tel.: +420 311 654 111 Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242
<br>
Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
25.3.2020 MBE/13737/2020/DOPR-KuK 3533/2020/DOPR Karel Kubáň/ 311654324 doprava10@muberoun.cz
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Městský úřad Beroun odbor dopravy a správních agend obdržel dne 27.2.2020 žádost od SYNER
s.r.o <.>,Dr.Milady Horákové 580/7,460 01 Liberec,IČ: 48292516,v zastoupení PROZNAK Praha <,>
s.r.o <.>,Pikovická 244,147 00 Praha 4,IČ: 27166392,(dále jen „žadatel“) o povolení úplné
uzavírky a nařízení objížďky silnice III/10120 v k.ú.Vysoký Újezd,v km staničení 3,760 –
4,030,doplněné dne 5.3.2020 o povolení zvláštního užívání,z důvodu stavby kanalizace
dešťové,splaškové,vodovodu,plynovodu a rekonstrukce silnice <.>
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend jako silniční správní úřad obce s
rozšířenou působností podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o pozemních komunikacích“
příslušný rozhodovat ve věcech silnic II.a III.třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
s výjimkou věcí,o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad <,>
<br>
p o v o l u j e
<br>
I.Podle § 25 odst.6 písm.c bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č <.>
104/1997 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „prováděcí vyhláška“) zvláštní užívání
silnice III/10120 v k.ú.Vysoký Újezd,v km staničení 3,760 – 4,030,z důvodu stavby
kanalizace dešťové,splaškové,vodovodu,plynovodu a rekonstrukce silnice <.>
<br> II.Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky povoluje v tomto úseku
i úplnou uzavírku silnice a nařizuje objížďku,za těchto podmínek:
<br> 1.Odpovědný pra...

Načteno

edesky.cz/d/3721921

Meta

Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tachlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz