« Najít podobné dokumenty

Obec Tachlovice - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI (Rekonstrukce komunikace III/10120“ v k.ú. Vysoký Újezd)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tachlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI (Rekonstrukce komunikace III/10120“ v k.ú. Vysoký Újezd)
Adresa úřadu: Pracoviště: e-mail: posta@muberoun.cz
<br> Husovo náměstí 68 Politických vězňů 20 IČ: 00233129
266 43 Beroun-Centrum 266 43 Beroun-Město www.mesto-beroun.cz
<br> Tel.: +420 311 654 111 Tel.: +420 311 630 111
<br> Fax: +420 311 621 242 Fax: +420 311 623 251
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
25.03.2020 MBE/13738/2020/DOPR-Mij 4509/2020DOPR Miláček/ 311654326 doprava4@muberoun.cz
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle §
<br> 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti společnosti SYNER,s.r.o <.>,sídlem: Dr <.>
<br> Milady Horákové 580/7,460 01 Liberec,IČ 48292516 zastoupené na základě plné moci společností PROZNAK Praha <,>
<br> s.r.o <.>,Pikovická 244,147 00 Praha 4,IČ: 27166392 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR <,>
<br> Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-
<br> 53846-1/ČJ-2020-010206
<br> s t a n o v u j e
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce komunikace III/10120“ v k.ú.Vysoký Újezd – v úseku dle grafického
<br> vyobrazení (str.3-4) <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle předložených schémat schváleného dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) <,>
<br> které jsou součástí tohoto stanovení (str.3-4) <.>
<br>
<br> Komunikace: silnice...

Načteno

edesky.cz/d/3721920

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tachlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz