« Najít podobné dokumenty

Obec Kropáčova Vrutice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kropáčova Vrutice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
a" „ Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> & Odbor dopravy a silničního hospodářství „_ Komenského nám.61,293 01 XXXXX XXXXXXXX Telefon.: XXX XXX XXX.Fax: XXX XXX 336,326 716 344,e-mail: mnehaceÉmb—neccz
<br> lítá: 565Í9 c <.>,-.<.> - 49534/2020/0DSD/mama Spisová mam; ODSH 280/2619-23mSK-0001 XXXXX XXXXXXXX XX.prasince XXXX [IISIŠ S.I'.<.> O',_,Oprávněná úřední osoba.- XXXXXX XXXXXXXX udrzba & sprava komunikaci Pod Borkem XXX XXX XX XXXXX XXXXXXXX VEREŠNA VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II.a III.třídy
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX —— odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný dle š l24 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích & změnách některých zákonů („zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti podané dne 20.12.2019 spol.USK s.r.o <.>,údržba a správa komunikaci,se Sídlem Pod Borkem 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX,a po předchozím stanovisku Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,Územní odbor XXXXX XXXXXXXX,Dopravni inspektora XXXXX XXXXXXXX č.j.: KRPS-XXXXX l/ČJ-XXXX-XlXXXX—KOM ze dne XX.1istopadu 20l9,za použití ust.& 171 a E73 zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),podle ustanovení 5 61 odst,4 a 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace vybranými obecnými schématy označujícími pracovní místa podle Technických podmínek TP 66 (Eli.vydání) na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce srozšířenou působností XXXXX XXXXXXXX pro vybrané,nebo opakované činnosti spojené se správou,údržbou,měřením a opravami pozemních komunikací formou opatření obecné povahy podle ust.5 173 zák.č....

Načteno

edesky.cz/d/3721913

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kropáčova Vrutice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz