« Najít podobné dokumenty

Obec Vilémov - Opatření obecné povahy čj. OSU-SSU_12344-20_1765-2020_Tu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vilémov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OSU-SSU_12344-20_1765-2020_Tu-priloha(mCmnhK).pdf
© V1LÉMOV * “ <.>
<br> VLSHO INSB'I „
<br>,|
<br> „NHL [NQINZEI'IŠZ
<br> “?
<br> lnu—um ! "" ISZ
<br> 31315131st iNĚIZIWZ
<br> SILNICE "112675
<br> c=- DOLNI POUSTEVNA
<br> „ Na 43%:
<br> T
<br> ; £ al G)“Š
<br> !
<br> mame lNAVHdOG -VIN3HOS FI— “““"
<br> ]
<br> xunawnu team © avfggm mam 'a ")L pam iuwds lumuus
<br> W €:!ng „mels—am;
<br> _ JMÉW,W'Mď w/ďwz )$%/0? (7 7/6'WAMČ
<br> GZUZ '90 '5 Z
<br>.Ě'
<br> K EC DZ
<br> -'_r
<br> 0093“- lNšHlVdO ]NAVHdOG '
<br> 3
<br> OVDLIS
<br> roven-GMW“
<br> N mu.:on "BDG "NWN
<br> Mpa.-1m muni-“nau—
OSU-SSU_12344-20_1765-2020_Tu(oQ4gBF).pdf
strana 1 Opatření obecné povahy čj.OSÚ-SSÚ/12344-20/1765-2020/Tu
http://www.rumburk.cz Fax: 412 332 569
e-mail: nikola.turkova@rumburk.cz Telefon: 412 356 267
<br>
<br> Městský úřad Rumburk
třída 9.května 1366/48,408 01 Rumburk
<br> odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
<br>
čj.OSÚ-SSÚ/12344-20/1765-2020/Tu Zpracovatel: Ing.N.Turková Datum: 25.03.2020
<br>
<br>
<br> O P A TŘE N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Městský úřad Rumburk,odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na
silnici II.a III.třídy,místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci,v souladu s
ustanovením § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v platném znění,v souladu s ustanovením §
77 odst.1 písm.c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
spočívající v
<br> osazení přechodného dopravního značení či zařízení:
<br> - dle přílohy č.1
<br>
v lokalitě: Vilémov,silnice III/2675
<br> dopravní opatření: částečné omezení provozu
zařízení staveniště – výjezd vozidel stavby
řízení provozu světelnou signalizací
<br> v rámci stavby: „Rekonstrukce žel.mostu v km 21,502 trati Rumburk-Sebnitz“
<br> termín účinnosti: pátým dnem po vyvěšení na úřední desce
<br> termín platnosti: od nabytí právních moci rozhodnutí příslušného silničního správního
úřadu
<br>
za dodržení těchto podmínek:
<br> 1) K označení pracovního místa bude použito reflexních dopravních značek (min třídy R2)
v základních velikostech.K označení pracovního místa nesmí být použito nečitelného či jinak
poškozeného dopravního značení,značky a zábrany musí být zajištěny pro...

Načteno

edesky.cz/d/3721911

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vilémov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz