« Najít podobné dokumenty

Obec Němčice - Omezení veřejné dopravy (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Němčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

162- omezení dopravy.pdf [0,29 MB]
PARDUBICKÝ KRAJ
XXXXXX XXXXXX
<br> náměstek hejtmana Pardubického kraje
<br>
<br>
<br> V Pardubicích dne 25.3.2020
<br> Č.j.: KrÚ 25683 /2020
<br>
<br>
<br>
INFORMACE NÁMĚSTKA HEJTMANA K VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V DOBĚ
NOUZOVÉHO STAVU
<br>
<br>
<br> V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020 informuji,že dojde k redukci
veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem <.>
Omezení dopravy budou následující:
<br>
a) počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková
doprava o sobotách,nedělích a státních svátcích <,>
<br> b) počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné
drážní dopravě o sobotách,nedělích a státních svátcích <,>
<br> c) počínaje dnem 30.3.2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné
drážní a linkové dopravě v pracovních dnech <.>
<br>
O uvedené redukci dopravy bude rozhodovat Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 26.3 <.>
2020,kde uloží Krajskému úřadu Pardubického kraje,odboru dopravy a silničního hospodářství
vydávání konkrétních pokynů k redukci rozsahu spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě <.>
Informace o jízdních řádech budou odeslány v průběhu dne 26.3.2020,eventuálně 27.3.2020 a
současně budou zveřejněny na Portále Pardubického kraje <.>
<br> V této souvislosti žádáme v zájmu občanů Pardubického kraje o zveřejnění této informace <.>
<br> Výše uvedená omezení se nevztahují na městskou hromadnou dopravu zajišťovanou Dopravním
podnikem města Pardubic a.s <.>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> Rozdělovník:
starostové obcí Pk

Načteno

edesky.cz/d/3721901

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Němčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz