« Najít podobné dokumenty

Obec Kamýk nad Vltavou - Rozhodnutí o desinfekci společných prostor domů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamýk nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti-spolecne-prostory.pdf
Obec Kamýk nad Vltavou
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> starosty obce Kamýk nad Vltavou o úklidu společných prostor v bytových domech
<br> v Kamýku nad Vltavou
<br> Podle ustanovení § 14 odstavce 4 písmena h) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „krizový zákon“),v souvislosti
<br> s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020 za použití zmocnění ad.14 odstavce
<br> 6) zákona č.240/2000 Sb.o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) <,>
<br> v platném znění <,>
<br> ROZHODUJI PROVÁDĚT VE VŠECH BYTOVÝCH DOMECH V OBCI V SOUVISLOTI
<br> S OPATŘENÍMI NA SNÍŽENÍ ŠÍŘENÍ CHOROBY COVID 19:
<br>  2x denně (ráno,večer) dezinfekci kontaktních ploch,jako jsou madla zábradlí <,>
vypínače,kliky společně užívaných oken a dveří,ve společných prostorách (chodby <,>
schodiště,kočárkárny apod.);
<br>  2x týdně vytírat podlahy vhodným dezinfekčním prostředkem;
 v ochranných pomůckách (rukavice,uzavřené boty,ochrana dýchacích cest -
<br> roušky,respirátory) <.>
Toto nařízení platí od 23.3.2020 do odvolání <.>
<br>
Odůvodnění
Rozhodnutí je vydáno z důvodu naléhavého obecného zájmu a neodkladného odvrácení
<br> nebezpečí ohrožení životů,zdraví a majetku obyvatel žijících v území,pro které je vyhlášen
<br> krizový stav <.>
<br> Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při
<br> činnosti orgánů provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení § 35 a § 36
<br> krizového zákona.Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení,který o omezení
<br> práva nebo uložení povinnosti rozhodl.Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo
<br> zrušení krizového stavu,v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.V případě nesplnění
<br> povinností stanovených tímto rozhodnutím lze uložit pokutu dle ustanovení § 34 krizového zákona
<br> až do výše 20.000,- Kč <.>
<br> V souvislosti s tímto rozhodnutím oznamuji:
 že,je možn...

Načteno

edesky.cz/d/3721900

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamýk nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz