« Najít podobné dokumenty

Obec Český Rudolec - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Český Rudolec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO - Slavonice.pdf
I—_T""
<br> 80182- DOPRAVNĚINŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ- SlTUACE
<br> "ffi
<br> J ' Hospříz "
<br> iii-5
<br> Kačlehy ' * ' ' _ - “
<br> „ __ * Kioslědlni * „.V.„Vydří
<br> \,:Í-í\_ý\_!olfíř0v
<br>,u\
<br>.Součáltitanaščhf
<br> ' “"'Maguumonfaauspíaj :.íce _ __,<.>.rudbpravyulmnihg hospodářství.;;šnýlčqas % zadna: -as".3.mo
<br> Éra-(rapu ; - $
<br> _.*\\
<br> Staré Město _.* - Z-Jpod Landštejnem \ ' ' _ <.>
<br> * 5 V * Staré
<br> „_.-.' WWW ' Slavonice \ “:._ _ _ i z „ *“ '_ _' ' UZAVŘEN -- ' '
<br> * _ „ f.<.>./.“ ' “má : DlOvizdetai "
<br> OBJiZDNATRASA-OSOBNI DOPRAVA ' " “* <.>,„.a ' E\ OBJÍZDNA TRASA - TRANZIT ' římtres
<br> l—T T _!
<br> so 182 - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ- DETAIL 1
<br> MOST EVL 153005
<br> UZAVŘEN r Součást stanoveni Městského úřadu Dačice '( „ odboru dopravy & sllanMho WE “* 6-15 aniCHh'l—Ěo ndne.25.3.2020
<br> &* podnítí
<br> nwm-sa mez “tv—MMO :'l'a,; WWIWBBMNGDP NOCIPO 001290 "PND utlumen guanoumo nm:-los zz mm 1ng 3i$|N3AV1S INŠOO'IdO ; Triu :__\| a 1 Nšlčj/WZH
<br> 900'ZGL 'Q'AEI lSOW
<br> zz L(ÍÁI Lsxg mus
<br> gw m3
<br>.LEI
<br> “HW mezi;
<br> 2 'IIVLEIG OIG ' ZBL OS
<br> _LJ
6443-20_OOP-PUP_RENO_ŠUMAVA_most_152-006_Slavonice.pdf
1
<br> Městský úřad Dačice
odbor dopravy
<br> Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> Datum: 25.března 2020 Telefon: 384 401 245
Č.j.: ODO/6443-20 e-mail: siln.hosp@dacice.cz
Č.spisu: 1000-2020/PROM Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Dačice,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (dále zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br>
stanovuje
žadateli RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o <.>,Pražská 326,384 22 Vlachovo Březí
<br> IČ: 281 38 236
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici II/151,II/152,II/409 a III/40632 při provádění stavby
rekonstrukce mostu ev.č.152-006 ve Slavonicích po předchozím písemném vyjádření majetkového
správce komunikace,Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,závodu Jindřichův Hradec a
příslušného orgánu Policie ČR,DI Jindřichův Hradec takto:
<br> 1.Popis místa uzavírky:
Začátek uzavírky je od domu č.p.154 (provozní staničení km 20,380),konec je u domu č.p <.>
159 (provozní staničení km 20,330) směrem k vlakovému nádraží <.>
<br> 2.Dotčené komunikace:
silnice II/151,II/152,II/409 a III/40632
<br> 3.Při přechodné úpravě provozu budou osazeny přenosné svislé dopravní značky dle popisu a
situace odsouhlasené Policií ČR,KŘP Jihočeského kraje,DI Jindřichův Hradec dne 26.02.2020 <,>
č.j.KRPC-26682-1/ČJ-2020-020306 a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje ze dne 25.02 <.>
2020,bez č.j <.>
<br> 4.Přechodná úprava provozu na uvedené pozemní komunikaci bude vyznačena dopravními
značkami základní velikosti.Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl.č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích,ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení a TP 66 – Zásady
pro přechodné...

Načteno

edesky.cz/d/3721897

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Český Rudolec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz