« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Veřejná vyhláška - aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-moravskoslezskeho-kraje.pdf
Elektronick ' ' 7.11.2018
<br> Ceniňk '.isu: ! l v JměquL'TÝ'r mu XXXX XXX URAD lllllllllllll MORAVSKOSLEZSKY KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28.října 117,702 18 Ostrava Váš dopis zn.: Dle rozdělovníku Ze dne:.<.> „—.<.>.„.<.>._» _ __ _ MSK 155221/2018_ ! Mim Sp.zn.: UPS/31447/2018/Vin *; ;.:h a i,s:,[ ŠM ? 326.1 A10 ; '_“i_„.i;j._.? Vyřizuje: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXX ;.: Š Telefon: XXX XXX XXX ; Fax: 595 622 263 E-mail: posta©msk.cz Datum: 7.11.2018
<br> Veřejná vyhláška
<br> Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel podle 5 5 odst.1 a 2 a 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),zveřejňuje podle 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řáď') Aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje — opatření obecné povahy na úředních deskách obecních v obcích,jejichž správních obvodů se toto opatření obecné povahy týká.Opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č.9/957 dne 13.9.2018.Nedílnou součástí opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou tyto přílohy:
<br> 1.Textová část A-ZÚR MSK zpracovaná projektantem
<br> 2.Grafická část A-ZÚR MSK zpracovaná projektantem
<br> 3.Rozhodnutí o námitkách uplatněných podle 5 39 odst.2 stavebního zákona
<br> 4.Vyhodnocení připomínek uplatněných podle 537 odst.3 stavebního zákona
<br> 5.Vyhodnocení připomínek uplatněných podle 539 odst.2 stavebního zákona
<br> 6.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a vyhodnocení stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj 7.Stanovisko Ministerstva živomího prostředí podle 5 37 odst.6 stavebního zákona
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3721893

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz