« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nový Jičín - oznámení výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na koupi nemovitých věcí s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ad-pro-zastupovani-statu-novy-jicin-oznameni-vyberoveho-rizeni-o-nejvhodnejsi-nabidce-na-koupi-nemovitych-veci-a-aukci.pdf
I II ||\||\|| ||||I1||i|
<br> 305310NJ12019—ONJM Čj.: UZSVM/ONJ1265812019-ONJM
<br> Illillllllllllillill\IIIIIHIIIII
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Nový Jíčín,Husova 1079111,741 01 Nový Jičín
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na koupi nemovitých věcí 5 aukci
<br> Pozemky:
<br> v
<br>.pozemková parcela c.166817,výměra 990 m2,orná půda,zemědělský půdní fond <,>
<br> v
<br> - pozemková parcela c.166818,výměra 36 m2,orná půda,zemědělský půdní fond <,>
<br> v
<br> ' pozemková parcela c.16681232,výměra 2521 m2,orná půda,zemědělský půdní fond,' pozemková parcela č.16681233,výměra 636 m2,orná půda,zemědělský půdní fond <,>
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro kat.území Pustějov,obec Pustějov,vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,Katastrálním pracovištěm Nový Jičín <.>
<br> Minimální kupní cena je 72.000,— Kč <.>
<br> Nabídky jsou přijímány od 24.4.2019 do 22.5.2019,do 9:00 hod.Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení,o jeho podmínkách a lhůtách,a podrobnosti o nabízeném majetku obdržíte při osobni návštěvě na adrese vyhlašovatele u Mgr.Ing.Daniely Brádkově,odbor OP Nový Jičín,Husova 1079111,741 01 Nový Jičín,místnost č.208,tel.556 787 107 a na internetových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> 155319.<.> *
<br> K.ú.Pustěj <.>

Načteno

edesky.cz/d/3721887

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz