« Najít podobné dokumenty

Město Chotěboř - Návrh stanovení místní úpravy provozu - Libice nad Doubravou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chotěboř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_DZ.pdf (99 kB)
12868-2020_Návrh_stanovení_místní_úpravy_provozu_-_Libice_na.pdf (387 kB)
1
<br>
<br> Městský úřad Chotěboř
Odbor dopravy a přestupků
<br> Trčků z Lípy 69,583 01 Chotěboř
<br>
<br>
Č.j.: MCH-12868/2020/ODAP/BJ
<br> Sp.zn.:
<br> Dne:
<br> SZ-MCH-22088/2019/ODAP/BJ
<br> 25.března 2020
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: blazejovska@chotebor.cz
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Chotěboř,Odbor dopravy a přestupků,jako příslušný správní orgán obce s rozšířenou
<br> působností podle § 124 odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě
<br> žádosti ze dne 02.09.2019,kterou podal Městys Libice nad Doubravou,(IČO 00267791),Zámecká 47 <,>
<br> 582 77 Libice nad Doubravou a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j.KUJI
<br> 94418/2019 o zrušení původního stanovení místní úpravy provozu v dané věci pod č.j.MCH-
<br> 47116/2019/ODAP/BJ ze dne 25.10.2019,zveřejňuje návrh opatření obecné povahy podle ustanovení
<br> § 172 odst.1 zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů ve věci stanovení místní
<br> úpravy provozu na místních komunikacích /pozemek parc.č.2066 a 4704 v k.ú.Libice nad
<br> Doubravou/ a na veřejně přístupné účelové komunikaci /pozemek parc.č.2052 v k.ú.Libice nad
<br> Doubravou/ v Libici nad Doubravou,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu <.>
<br> Znění návrhu opatření obecné povahy:
<br> Městský úřad Chotěboř,Odbor dopravy a přestupků,jako příslušný správní orgán obce s rozšířenou
<br> působností podle § 124 odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě
<br> žádosti ze dne 02.09.2019,kterou podal Městys Libice nad Doubravou,(IČO 00267791),Zámecká 47 <,>
<br> 582 77 Libice nad Doubravou a na základě rozhodnutí Kr...

Načteno

edesky.cz/d/3720803

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chotěboř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz