« Najít podobné dokumenty

Město Poděbrady - Prodej bytové jednotky č. 46/1 v domě čp. 46/II ul. Dr. Horákové v Poděbradech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Poděbrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej bytové jednotky č. 46/1 v domě čp. 46/II ul. Dr. Horákové v Poděbradech
M Ě S T O P O D Ě B R A D Y
Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
<br>
<br> Rada Města Poděbrady zveřejňuje podle zákona o obcích v úplném znění svůj
záměr
<br>
P R O D A T
<br> dle usnesení RM ze dne 22.1.2020 č.21/2020 bytovou jednotku č.46/1 v domě čp.46/II
ul.Dr.Horákové v Poděbradech,o velikosti 3+1,výměře 89,08 m² a spoluvlastnickém
podílu 251/10000 na společných částech domu čp.46/II a pozemku parc.č.st.741/7
v katastrálním území Poděbrady za cenu nejvyššího podání,minimálně 35 tis.Kč/m2 <.>
<br> Bytová jednotka je neobsazena <.>
<br>
Město Poděbrady si vyhrazuje právo nabídku v celkovém rozsahu zrušit <.>
<br>
<br>
<br> Další informace týkající se nabízeného bytu obdržíte u Bc.Martiny Zeman v
Městské realitní Poděbrady,a.s <.>,nám.T.G.Masaryka 1130/18 v Poděbradech
<br> e-mail: zeman@mestreal-podebrady.cz,tel.607 524 090 <.>
<br>
Termín k zasílání žádostí o prodej bytu č.46/1 v č.p.46/II v Poděbradech s uvedením
Vámi nabízené ceny je:
<br>
do 14.dubna 2020 do 9.00 hodin <.>
<br>
<br>
Obálka se žádostí bude zalepená,opatřená zpáteční adresou a nadepsaná: „Prodej
bytové jednotky č.46/1 v č.p.46/II – NEOTVÍRAT!“
<br>
Žádosti zasílejte na adresu: Město Poděbrady - podatelna
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
ředitel společnosti
Městská realitní Poděbrady,a.s <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poděbrady 25.3.2020
Zveřejněno dne:
Z úřední desky sejmuto dne:
Kontrola věcné,obsahové a právní stránky:
Bc.XXXXXXX XXXXX,Městská realitní Poděbrady,a.s <.>

Načteno

edesky.cz/d/3720798


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Poděbrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz