« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem
Situace Ustanovení zákoníku práce Hmotné zabezpečení zaměstnance I Zaměstnanci byla nařízena karanténa § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance - za prvních 14 kal.dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15.kal.dne – nemocenské Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena II Zaměstnanec byl z důvodu onemocnění uznán dočasně práce neschopným § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za prvních 14 kal.dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15.kal.dne - nemocenské III Zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 10 let z důvodu zavření školského zařízení § 191 ZP v kombinaci s § 39 ZNP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za 9,případně 16 kal.dní – ošetřovné Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parla- mentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti,a to nově po celou dobu trvání mimo- řádného opatření při epidemii.IV Zaměstnanec musí pečovat o dítě ve věku od 10 let z důvodu zavření školského zařízení § 199 ZP – nepojmenovaná jiná důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance (podmínka: péče je s ohledem na specifi cké potřeby dítěte nezbytná) nenáleží náhrada mzdy/platu,ani dávka ze systému nemo- cenského pojištění Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parla- mentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti,a to nově po celou dobu trvání mimo- řádného opatření při epidemii.V Nepřidělování práce zbylým zaměstnan- cům z důvodu nepří- tomnosti většího počtu zaměstnanců (např.z důvodu karantény,DPN,péče o dítě) § 208 ZP – jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV* MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanos- ti,který má zaměstnavatelům vyplacenou...

Načteno

edesky.cz/d/3720791

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz