« Najít podobné dokumenty

Obec Louňová - Ministerstvo Zdravotnictví - Mimiřádné opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Louňová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKMBT_C22020032612240.pdf (1.01 MB)
I.lckimnickg mimi-ih 2x 31030
<br>.( _ ('.riílikjr ur: r_i ii _u; Jména tamní.! % v_uiaí I'mrŠrg „.mn-H“
<br> :.! immo—„m :"![mluvimnmunmru „» *
<br> MINISTERSTVO zonnvomrcrví Palackého náměstí 375/4.128 01 Praha 2
<br> Praha 26.března 2020 Č.j.: MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN
<br> lilllillllllllliíiiiilillliililllilliíílllillili
<br> MZDRXOÍSNGQV
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle šBS odst.1 písm- i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COViD—19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV—Z toto mimořádné opatření:
<br> 1.S účinností ode dne 27.března 2020 od 6:00 hod.do dne 1.dubna 2020 do 6:00 hod.se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou těchto prodejen a služeb:
<br> „ potravin <,>
<br> _ pohonných hmot <,>
<br> -— paliv <,>
<br> — hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
<br> — lékárny,výdejny a prodejny zdravotnických prostředků <,>
<br> — malých domácích zvířat <,>
<br> — krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
<br> — brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboži <,>
<br> — novin a časopisů <,>
<br> — tabákových výrobků <,>
<br> — služeb prádelen a čistíren <,>
<br> - opravy silničních vozidel,pokud v provozovně není současně více než 30 osob <,>
<br> » odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> — prodej náhradnich dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
<br> _ provozovny umožňující vyzvednuti zboží a zásilky od třetí strany <,>
<br> -- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
<br> — pokladní prodej jízdenek <,>
<br> — lázeňská zařizení,pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotníh...

Načteno

edesky.cz/d/3720764


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Louňová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz