« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Informace Ministerstva vnitra pro obce k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace Ministerstva vnitra pro obce k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu
24.března 2020
Základní informace k projednávání přestupků
postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu
Úvod
V souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky[footnoteRef:1] a krizovým zákonem[footnoteRef:2] byl dne 12.března 2020 usnesením vlády publikovaným pod č. 69/2020 Sb.vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.Navazujícími usneseními vlády byla přijata krizová opatření,jimiž se omezují práva a ukládají povinnosti fyzickým i právnickým osobám.[footnoteRef:3] Každý je povinen strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době nouzového stavu.Porušení těchto opatření je přestupkem podle krizového zákona,který projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.[1: Ústavní zákon č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky.] [2: Zákon č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).] [3: Usnesení vlády publikovaná ve Sbírce zákonů pod č.70 – 74,76 – 78,80 – 81,106,126,127/2020 Sb <.>,příp. další usnesení vlády.]
<br> Ministerstvo zdravotnictví zároveň vyhlašuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví[footnoteRef:4],jimiž stanoví další omezení a povinnosti.Porušení těchto mimořádných opatření je postihováno jako přestupek podle zákona o ochraně veřejného zdraví.Příslušným orgánem k projednání těchto přestupků jsou krajské hygienické stanice (a ve výjimečných případech podle své působnosti Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra).[4: Zákon č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.]
<br> Oba uvedené režimy je třeba rozlišovat,neboť mají vliv nejen na věcnou příslušnost k projednání daných přestupků,ale též na výši pokuty,kterou lze za tyto přestupky uložit.Ministerstvo vnitra připravilo pro usnadnění orientace základní přehled jednání postihovaných podle krizového zákona a jednání postihovanýc...

Načteno

edesky.cz/d/3720747


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz